โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)     ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง      
 
 
 
   


โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561 ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"เทพรักษาน้อยเกมส์"ครั้งที่ 7...


โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561 ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"เทพรักษาน้อยเกมส์"ครั้งที่ 7...

โครงการเพิ่มทักษะซักซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...

โครงรำลึกพระคุณขวัญข้าว ปี2561 ...

วันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ลานที่ว่าการอำเภอสังขะ นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชน ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึก 107 ปี วั...
 
 
28 ต.ค. 2559 ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยผู้สูงงอายุ
1 ม.ค. 2559 ตาราง จำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2559
20 ก.ค. 2558 ประกาศกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
20 ก.ค. 2558 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล
20 ก.ค. 2558 การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดตำแหน่ง
18 พ.ค. 2558 แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้สำรวจความสำเร็จความคิดเห...
21 เม.ย. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลันแต้ หมู่ที่ 6 ...
9 ก.พ. 2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10
26 ม.ค. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ท...
14 ธ.ค. 2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกะเลงเวก หมู่ที...
2 ธ.ค. 2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 


 
พบกล้วยประหลาด
สุรินทร์ แข่งเตะปี๊บ วัดพลังสูงวัย
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1803 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน