องค์การบริการส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
  องค์การบริการส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์