วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านไพรพยัคฆ์-บ้านตาไทย) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง