วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
จ้างต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๑๙ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๑๐ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไพรพยัคฆ์ (ซอยโอรนูป) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านลันแต้ (ซอยเฌอตุง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอามุย ตำบลเทพรักษา - บ้านสตึง ตำบลดม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวั