วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
จ้างยานพาหนะสำหรับดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม ๐๔ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพทรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์เด็กบ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
29  ส.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านทับทิมสยาม ๐๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการยานพาหนะ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ (ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง