กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    รายละเอียดข่าว : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ส่วนที่ 1
(คำแถลงงบประมาณ)
(รายได้จัดเก็บ)
(จ่ายจากงบประมาณ)
ส่วนที่ 2
(หลักการและเหตุผล)
(รายจ่ายตามแผนงานฯ)
(อนุมัติ/เห็นชอบ)
(รายงานประการรายรับ)
(รายงานรายละเอียดรายได้จัดเก็บ)
(รายงานประมาณการรายจ่าย)
(รายละเอียดแยกตามแผนงาน)
(แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)
(แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน)
บันทึกรายงานการประชุม (ครั้งที่ 1 )
บันทึกรายงานการประชุม (ครั้งที่ 2 )
(หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติ)
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 58971 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน