กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑
    รายละเอียดข่าว :

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ได้จัดโครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ในพระอุปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเด็ก  เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

                   บัดนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112150 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน