กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 0010 สายบ้านตาไทย – บ้านชำเบง  หมู่ที่ 4,5  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจึงกำหนดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 - 2 เมษายน 2562

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

           

    เอกสารประกอบ : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 96265 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน