กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 คู่มือประชาชน

คู่มือ การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
    รายละเอียดข่าว :

การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย

    เอกสารประกอบ : คู่มือ การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย
 
คำนำ
สารบัญ
บทนำ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.
ภาคผนวก จ.
ภาคผนวก ฉ.
ภาคผนวก ช.
ภาคผนวก ซ.
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 58977 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน