กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ประกาศราคากลาง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
    รายละเอียดข่าว :

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (เดือนกรกฎาคม 2561 – ปิดภาคเรียน)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            จึงขอประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางอาหารเสริม (นม) ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112153 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน