กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
    รายละเอียดข่าว :

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านตาพราม  หมู่ที่ 8  ตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพปละประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จึงขอประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21832 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน