กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 16 มิ.ย. 2566

ภูมิปัญญา ท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน

(ผู้อ่าน 45 คน)

วันที่ 12 เม.ย. 2566

กิจกรรมประเพณีก่อเจดีย์ทราย

(ผู้อ่าน 48 คน)

วันที่ 23 ก.ค. 2565

ทำบุญร่วมมิตรวัดป่าศาลาธรรมราม!!

(ผู้อ่าน 124 คน)

วันที่ 23 ก.ย. 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี2563

(ผู้อ่าน 411 คน)

วันที่ 18 ก.ย. 2563

โครงการโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ปี2563

(ผู้อ่าน 530 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2561

(ผู้อ่าน 501 คน)

วันที่ 4 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันแซนโฎนตา ปี2561

(ผู้อ่าน 633 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561

(ผู้อ่าน 450 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี2561

(ผู้อ่าน 508 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 414 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 394 คน)

No results found

เลื่อนลง