กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29
  1 พ.ค. 2566    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) 44
  28 ธ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 67
  2 ธ.ค. 2565    รายงานผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 66
  12 ต.ค. 2565    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 148
  21 ธ.ค. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 138
  29 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 152
  17 ธ.ค. 2563    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 138
  27 พ.ย. 2563    แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 132
  17 ธ.ค. 2562    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 132

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 879393 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน