กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2567    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 27
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 12
  20 ธ.ค. 2566    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 37
  27 ต.ค. 2566    รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 64
  3 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 10
  3 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 15
  29 ก.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 11
  4 ก.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 46
  27 มิ.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 12
  5 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 82

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 929090 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน