กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 ธ.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 1
  20 ธ.ค. 2566    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 12
  27 ต.ค. 2566    รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 38
  3 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 0
  3 ต.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 0
  29 ก.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 0
  4 ก.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 35
  27 มิ.ย. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 0
  5 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 70
  5 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 53

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893612 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน