กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (โครงการช้างเผือก)      
 
 
   


จดหมายข่าว "ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"...

จดหมายข่าว "เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567"...


จดหมายข่าว "ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"...

จดหมายข่าว "เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ"...

จดหมายข่าว "กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567"...

จดหมายข่าว (MOU) โครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”...

จดหมายข่าว "นายกฯ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการใช้น้ำภายในตำบลเทพรักษา"...

จดหมายข่าว "คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.เทพรักษา เข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ"...

จดหมายข่าว "การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗"...

 

 
 
27 ก.พ. 2567 ประกาศ ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพ...
19 ก.พ. 2567 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี...
19 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียน...
19 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการระ...
15 ม.ค. 2567 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น
8 ก.ย. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครง...
17 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้า...
8 มี.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบร...
5 ม.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ...
16 ธ.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
11 ส.ค. 2566 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
19 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการ...
7 ธ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
16 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
4 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
ยายวัย 70 ปี เร่ขายถั่วลิสงคั่วส่งเดลิเวอรี่
"ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04" แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุรินทร์ I เรื่องดีดีทั่วไทย I 05-9-65
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893610 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน