กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบปรมาณพ.ศ.2566 (รอบ6เดือน) 80
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงความทุจริต 69
  20 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 72
  17 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องเจตจำนงในการบริหางานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 56
  7 ก.พ. 2566    รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐในปีพ.ศ.2566 63
  27 ม.ค. 2566    มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 60
  16 ม.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy) 61
  1 พ.ย. 2565    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 154
  1 พ.ย. 2565    แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (พ.ศ. 2566-25670) 147
  7 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศการติดตามและสรุปผลการดำเนินการติดตามแผนป้องกันทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบงบประมาณ 2565 147

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893598 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน