กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2566 6
  18 ก.ย. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 7
  15 ก.ย. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 7
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566 8
  11 ส.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี 2566 7
  7 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 7
  18 ก.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566 5
  17 ก.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ปี 2566 8
  12 พ.ค. 2566    หนังสือนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 6
  10 พ.ค. 2566    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ปี 2566 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893535 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน