กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่3) 17
  1 มี.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 101
  28 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 235
  6 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 143
  3 ส.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 168
  2 ก.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 139
  28 ก.พ. 2563    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 147
  17 ธ.ค. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 176
  15 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 270
  7 พ.ค. 2562    ประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 148

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893584 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน