กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สถานที่ท่องเที่ยว

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : พิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองวิถีชีวิตของประชาชนในศูนย์ ไซด์-บี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสต์
สถานที่ตั้ง : อาคารอเนกประสงค์โครงการทับทอมสยาม04
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
การเดินทาง :

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โครงการตามพระราชดำริศูนย์เกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สถานที่ตั้ง : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ตั้งอยู่ ม.9 บ.ตาแตรว ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ อยู่ทางทิศตะวันตกของต.เทพรักษา มีพื้นที่ติดกับบ้านภูมินิยม ตำบลตาตุม ห่างจากถนนสายหลัก 2 กิโลเมตร ห่่างจากตัง อ.สังขะ 12 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเข้าได้ 2 ทางจากสี่แยก อบต.เทพรักษา บ้านตาพราม และจากบ้านภูมินิยม ต.ตาตุม
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
การเดินทาง :

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โครงการทับทิมสยาม04
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม04 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : บ้านทับทิมสยาม 04 เป็นหมู่บ้านในโครงการทับทิมสยาม04 เดิมเป็นศูนย์อพยพชาวกัมพูชา “ไซด์-บี”สืบเนื่องมาจาก พ.ศ. 2518 สงครามกลางเมืองในกัมพูชาทวีความรุนแรง ส่งผลให้ชาวกัมพูชาต้องอพยพภัยสงคราม รัฐบาลไทยจึงได้รับผู้หนีภัยสงครามชาวกัมพูชาไว้ที่ศูนย์อพยพแห่งนี้ ต่อมาสงครามสงบรัฐบาลไทย จัดส่งชาวกัมพูชากลับประเทศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2535 ต่อมาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดย ศ๗.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้จัดตั้งโครงการทับทิมสยาม04 พื้นที่ 2,463 ไร่ 80 ตารางวา
การเดินทาง : โครงการทับทิมสยาม04 ตั้งอยู่หมู่ที่10 บ้านทับทิมสยาม04 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตำบลเทพรักษา ห่างจากตัวอำเภอสังขะ 24 กิโลเมตร มีพื้นที่ติดกับบ้านคะนา ตำบลตาตุม สามารถเข้าหมู่บ้านได้สองทาง อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 2 กิโลเมตร และเข้าจากทางบ้านเทพรักษา อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 4 กิโลเมตร

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาการเกษตรทับทิมสยาม04
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในโครงการทับทิมสยาม04
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :
การเดินทาง :

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : อ่างเก็บน้ำห้วยเสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในโครงการทับทิมสยาม04
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : เป็นเขื่อนดินขนาดเล็ก ตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่2 บ้านกะเลงเวกกับหมู่ที่10 บ้านทับทิมสยาม เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับพักผ่อนของประชาชนในพื้นที่
การเดินทาง :

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม 04

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : เป็นลำธารน้ำไหลจากน้ำตกกะเลงเวก มีลักษณะน้ำไหลตรงโขดหินที่สวยงาม เป็นน้ำตกที่อยู่ด้าล่างของอ่างเก็บน้ำกะเลงเวก1

ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในป่าชุมชนโครงการทับทิมสยาม04 ที่ทีมU2T FOR BCG เทพรักษาและอบต.เทพรักษา พร้อมดันให้เป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มีลำห้วยกว้างประมาณ 15 เมตร ระยะทางน้ำที่เป็นหินลานยาว ไม่ลึก เหมาะแก่การเล่นน้ำ มีลานเรียบสลับกันเรียงรายตามลำธารยาวกว่า 1 กิโลเมตร เรียงรายไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ตลอดลำห้วยทำให้บรรยากาศแห่งนี้ร่มรื่น เย็นสบายเหมาะแก่การมาครอบครัวมาพักผ่อนกัน ทำให้หากธารน้ำไหลทับทิมสยาม04  มีน้ำในช่วงใด ก็มักที่จะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว เพราะจะได้รับความนิยมอย่างมาก พาครอบครัวมาเล่นน้ำ มาพักผ่อน มาทานข้าวเที่ยง ก่อนลงเล่นน้ำกันตลอดทั้งวัน จนคล้อยบ่ายจึงเดินทางกลับ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อีกแห่งหนึ่งที่กำลังเริ่มมาได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว //////////////////

การเดินทาง :

 

 
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : การละเล่นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านรำตรดของบ้านตาไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
สถานที่ตั้ง : บ้านตาไทย
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : การรำตรดเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตอีสานใต้ ซึ่งเป็นชุมชนที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่น เช่น จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ตามประวัติแต่โบราณใช้สำหรับขับร้องประกอบการร่ายรำบวงสรวง รำคู่ และรำหมู่ ต่อมามีวิวัฒนาการของการเล่นคล้ายกับการเล่นเพลงปฏิพากย์ ในภาคกลาง มีกลองที่เรียกว่า “กลองกันตรึม” เป็นหลัก เมื่อตีเสียงจะออกเป็นเสียง กันตรึม โจ๊ะ ตรึม ตรึม การเล่นจะเริ่มด้วยบทไหว้ครู เพื่อระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระวิศวกรรม ครูบาอาจารย์ และเริ่มทักทายกัน เล่นได้ทุกโอกาสไม่กำหนดว่าเป็นงานมงคลหรืออวมงคล กล่าวกันว่า ท่วงทำนองของเพลงกันตรึมมีกว่า ๑๐๐ ทำนอง บทเพลงจะเกี่ยวกับเรื่องเบ็ดเตล็ด ตั้งแต่เกี้ยวพาราสี โอ้โลม ชมธรรมชาติ แข่งขันปฏิภาณ สู่ขวัญ เล่าเรื่อง ฯลฯ สงบ บุญคล้อย (๒๕๔๖ : ๑๖๒ ) กล่าวว่า กันตรึมหรือโจ๊ะกันตรึม เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวอีสานใต้ เป็นการละเล่นที่มีดนตรีประกอบ และถือว่าดนตรีประกอบ และถือว่าดนตรีมีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุด ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ส่วนคำร้องเป็นของชาวเขมรสูงที่มีในสามจังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ การเล่นกันตรึมได้รับความนิยมมากในแถบจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ จากการสืบประวัติการเล่นกันตรึมไม่ค่อยได้รายละเอียดมากนัก ทราบแต่เพียงว่าการเล่นแบบนี้ได้รับการถ่ายทอดมาแต่ขอม แต่เดิมการเล่นใช้สำหรับประกอบการบวงสรวง เวลามีการทรงเจ้าเข้าผี หรืองานพิธีกรรมก็ใช้ดนตรีกันตรึม บรรเลงกันเป็นพื้นบ้าน ซึ่งต่างกันในจังหวะลีลาจะแตกต่างกันไปตามพิธีแต่ละงาน กล่าวคือ งานแต่งงานก็บรรเลงอย่างหนึ่ง งานศพอย่างหนึ่ง และเครื่องดนตรีที่นำมาบรรเลงก็ต้องให้เหมาะสมกับงาน แต่ถ้าเป็นงานศพก็มักจะใช้ปี่อ้อ (แป็ยออ) มาบรรเลง แต่ถ้าเป็นงานแต่งงานมักใช้ปี่เตรียงหรือ ปี่เญ็นแทนปี่อ้อ เป็นต้น องค์ประกอบของวงดนตรีพื้นบ้านกันตรึม เครื่องดนตรี วงดนตรีกันตรึมพื้นบ้านแบบเดิม มีเครื่องดนตรีครบชุด ประกอบด้วย กลองกันตรึม 2 ลูก ซอตรัวเอก 1 คัน ปี่อ้อ 1 เลา ขลุ่ย 1 เลา ฉิ่ง 1 คู่ กรับ 1 คู่ ผู้เล่น ผู้เล่นมีประมาณ 6 – 8 คน และมีนักร้องชาย – หญิง โดยทั่ว ๆ ไป มักนิยมให้มีชาย 2 คน หญิง 2 คน ถ้าเครื่องคนตรีไม่ครบตามที่กล่าวไว้ วงกันตรึมบางคณะก็อาจจะอนุโลมให้มีเครื่องดนตรีดังนี้ กลองกันตรึม 1 ลูก ซอกันตรึม 1 คัน ฉิ่ง 1 คู่ ซึ่งก็จะมีนักดนตรี เพียง 4 คน และอาจจะมีนักร้องฝ่ายชาย 1 คน และฝ่ายหญิง 1 คน ซึ่งถ้าฝีมือคนเล่นซอมีความสามารถ เป็นพิเศษ บรรเลงได้ไพเราะก็จะได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน
การเดินทาง : บ้านตาไทยตั้งอยู่หูมู่ที่4 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากอำเภอสังขะประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ห่างจากถนนสายหลัก 3 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าหมู่บ้านได้ทั้งสองทาง ทั้งเดินทางมาจากบ้านไพรพยัคฆ์และเดินทางมาจากบ้านชำเบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : น้ำตกกะเลงเวก

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลสถานที่แหล่งท่องเที่ยว : น้ำตกกะเลงเวก หรือ ตึกรุกทะมอ ตั้งอยู่ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ บ้านกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอสังขะ  28 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ 90 กิโลเมตร น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลเทพรักษา  เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากหนัก

น้ำตกกะเลงเวก มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลลงสู่คลองห้วยเสน ซึ่งเป็นคลองน้ำเส้นหลักของตำบลเทพรักษา น้ำตกกะเลงเวกเป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีโขดหินตลอดลำธาร น้ำจะไหลจากน้ำตกลงสู่โขดหินขนาดใหญ่ด้านล่างน้ำจะซึมเขาผ่านซอกโขดหิน (ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ตึกรุกทะมอ” หรือ น้ำลอดหิน เป็นระยะทางกว่า 50 เมตร ) แต่ถ้าต้องการสัมผัสสายน้ำได้อย่างจุใจแล้วล่ะก็ ขอแนะนำให้เดินทางมาในช่วงเดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน บริเวณโดยรอบน้ำตกร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลา จึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับกิจกรรมยอดนิยมคงหนีไม่พ้นการลงเล่นน้ำ ซึ่งที่นี่มีจุดที่สามารถเล่นน้ำได้อย่างสนุกสนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044558840 งานประชาสัมพันธ์ อบต.เทพรักษา

 

 

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตร

สถานที่ตั้ง : บ้านศาลา ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 938135 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน