กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2566    วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22
  19 มิ.ย. 2566    วารสารประชาสัมพันธ์ กองคลัง โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 32
  1 ก.พ. 2566    บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุรินทร์ ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 76
  26 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 78
  7 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 71
  19 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 65
  12 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 143
  3 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 137
  3 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 132
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 136

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893548 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน