กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2566    เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด 38
  26 ก.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่1 ปี2566 34
  22 ก.ย. 2566    ประกาศ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 394
  17 ส.ค. 2566    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 (จากหน้าวัดเทพรักษาวนาราม - ที่นานายไล ลาวกาว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 41
  7 ส.ค. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 42
  22 มิ.ย. 2566    ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา 81
  22 พ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 63
  28 เม.ย. 2566    ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ครั้งที่ 2/2566 52
  27 มี.ค. 2566    ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก 70
  27 มี.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 879415 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน