กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 (จากหน้าวัดเทพรักษาวนาราม - ที่นานายไล ลาวกาว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    รายละเอียดข่าว :

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ จมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านชำเบง  หมู่ที่ 5 (จากหน้าวัดเทพรักษาวนาราม - ที่นานายไล  ลาวกาว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านชำเบง หมู่ที่ 5 (จากหน้าวัดเทพรักษาวนาราม - ที่นานายไล ลาวกาว) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
เอกสารประกวดราคาจ้าง ลาดยาง ม.5
TOR ลาดยาง ม.5
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 893538 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน