กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 23 ก.ค. 2565

ทำบุญร่วมมิตรวัดป่าศาลาธรรมราม!!

(ผู้อ่าน 46 คน)

วันที่ 23 ก.ย. 2563

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี2563

(ผู้อ่าน 337 คน)

วันที่ 18 ก.ย. 2563

โครงการโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ปี2563

(ผู้อ่าน 418 คน)

วันที่ 22 พ.ย. 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ปี2561

(ผู้อ่าน 425 คน)

วันที่ 4 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันแซนโฎนตา ปี2561

(ผู้อ่าน 503 คน)

วันที่ 12 ส.ค. 2561

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2561

(ผู้อ่าน 381 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ปี2561

(ผู้อ่าน 413 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 300 คน)

วันที่ 30 พ.ย. 542

(ผู้อ่าน 304 คน)

No results found

เลื่อนลง