กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ.2565 16
  5 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18
  4 เม.ย. 2565    รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 45
  4 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 21
  1 มี.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเทพรักษา เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 61
  25 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 87
  25 ต.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 84
  25 ส.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(Work From Home) 125
  23 ก.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 129
  7 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 119

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 666230 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน