กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ก.ค. 2563    งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 6
  16 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 17
  16 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 2 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 17
  30 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 17
  10 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 17
  10 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 21
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 18
  26 ก.ค. 2562    งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 15
  26 มิ.ย. 2562    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 29
  18 มิ.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346005 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน