กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 พ.ย. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2
  30 ต.ค. 2563    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1
  21 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 0
  21 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 0
  21 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 0
  31 ก.ค. 2563    งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 12
  16 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 31
  16 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 2 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 26
  30 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 25
  10 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 370862 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน