กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ต.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22
  10 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 12
  9 ก.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 18
  10 เม.ย. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รวม 6 เดือน) 22
  10 เม.ย. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 44
  29 ม.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 12
  25 ต.ค. 2560    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 39
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 40419 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน