กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 46
  7 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 52
  11 ม.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 47
  23 พ.ย. 2563    งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 61
  30 ต.ค. 2563    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 61
  21 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 57
  21 ต.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 56
  21 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 63
  31 ก.ค. 2563    งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 69
  16 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 91

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488995 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน