กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ก.ค. 2562    งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 87
  26 มิ.ย. 2562    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 2562 231
  18 มิ.ย. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 71
  9 เม.ย. 2562    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 74
  4 เม.ย. 2562    รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 96
  2 เม.ย. 2562    รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 52
  3 ม.ค. 2562    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 92
  2 ม.ค. 2562    รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 42
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 157
  26 ต.ค. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 170696 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน