กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 พ.ค. 2564    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 16
  14 พ.ค. 2564    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 21
  9 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอามุย ตำบลเทพรักษา – บ้านสตึง ตำบลดม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 28
  9 เม.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านศาลา – บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 26
  16 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอามุยตำบลเทพรักษา-บ้านสตึง ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 46
  16 มี.ค. 2564    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านศาลา-บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
  24 ก.พ. 2564    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 44
  24 ก.พ. 2564    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 39
  3 ก.พ. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26
  28 ม.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกะเลงเวก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 37

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 489018 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน