กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21
  18 มี.ค. 2565    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 53
  11 มี.ค. 2565    ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 60
  25 ม.ค. 2565    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 30
  18 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านตาไทย หมู่ที่ 4 (เส้นบ้านตาไทย-ภูมิเบง) ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 151
  15 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนขาดอันเนื่องมาจากอุทกภัยภายในตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 141
  1 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 149
  15 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 134
  14 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านตาพราม องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 138
  21 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 116

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 666272 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน