กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 เม.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29
  28 ธ.ค. 2563    ประกาศประกวดราคาจ้างโโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยกะเลงเวก บ้านกะเลงเวก หมู่ที่ 2 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24
  16 พ.ย. 2563    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 57
  1 ต.ค. 2563    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1521
  13 ม.ค. 2563    ประกาศการแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (20 ม.ค. 63 - ปิดภาคเรียน) 102
  1 ต.ค. 2562    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 92
  21 ธ.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 95
  31 ต.ค. 2561    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (1 พ.ย. 61 - ปิดภาคเรียน) 85
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488991 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน