กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน     ประกาศ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไทย-บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาและชุมชนตำบลเทพรักษา จัดจุดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 ...

การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2563 ...


ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาและชุมชนตำบลเทพรักษา จัดจุดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 ...

การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2563 ...

ผู้ช่วยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของชุดพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562...

โครงการเทิดทูนสถาบัน สร้างความสมานฉันท์ของชาติ ปี2562...
 
 
9 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเ...
1 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวัน...
30 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโค...
23 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสร...
13 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ใ...
13 มี.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรร...
30 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไ...
28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร...
26 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลา...
22 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศ...
2 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประ...
13 มี.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
12 มี.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
3 มี.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
20 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
20 ม.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Loading...
 
 
ประเพณีลอยกระทง วันเพ็ญเดือน12
สีสันขบวนแห่ขวัญข้าวชาวอำเภอสังขะ​l 6ก.พ.63
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 201738 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน