กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์     พระราชกฤษฎีกาไม้หวงห้าม (ฉบับที่2) 2565     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง      
 
 


อบต.เทพรักษาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน !!...

รองนายก อบต.เทพรักษาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลา 2565...

เทพรักษาจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับศิลปินนานาชาติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสุรินทร์...

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำกัดเซาะพัง...


อบต.เทพรักษาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน !!...

รองนายก อบต.เทพรักษาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลา 2565...

เทพรักษาจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับศิลปินนานาชาติเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสุรินทร์...

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำกัดเซาะพัง...

อบต.เทพรักษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย !!...

ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยการประมูลด้วยวาจา...

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง ไม่มีที่ระบาย...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556...
 
 
3 ต.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ...
3 ต.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร...
29 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่...
29 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คร...
26 ก.ย. 2565 ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนท...
26 ก.ย. 2565 ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนท...
23 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร...
15 พ.ย. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
29 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่...
20 ก.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดคว...
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬ...
16 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
4 พ.ย. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
1 ส.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
30 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
30 พ.ค. 2565 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
"ธารน้ำไหลทับทิมสยาม 04" แหล่งท่องเที่ยวใหม่สุรินทร์ I เรื่องดีดีทั่วไทย I 05-9-65
ชมบรรยากาศ ทูตวัฒนธรรม 15 ประเทศ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน จ.สุรินทร์
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790032 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน