กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์     สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ      
 
 


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอบต.เทพรักษา...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ...

อบต.เทพรักษา จัดทำความสะอาดอาคารสำนักงานตามมาตการป้องกันเชื้อไวรัสโรโรน่า2019 ...
 
 
4 มิ.ย. 2564 ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
24 พ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานส่วนต...
19 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
7 พ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็...
3 พ.ค. 2564 ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ...
19 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้...
16 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
21 เม.ย. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
12 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
จับปูใส่กระด้ง! งานแข่งขันกีฬาเทพรักษาน้อยเกมส์ | 25-12-63 | ตะลอนข่าว
สีสันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน | 26-12-63 | ตะลอนข่าว
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488984 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน