กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"     โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561      
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”...

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา...


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”...

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา...

โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ...

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...
 
 
17 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อม...
20 ก.ค. 2561 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
10 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพร...
26 พ.ค. 2560 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา
26 พ.ค. 2560 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพรักษา
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
20 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
10 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
9 ก.พ. 2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10
26 ม.ค. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ท...
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
อาจารย์เรียบ บ้านนาตาไท ต.เทพรักษา-บทกล่อมงานบวช2018 ///CR.พงษ์ ชำเบง
คลิปสีสันบัณฑิตน้อย
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 17826 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน