กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 256     ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง      
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563...

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563...

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง...


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563...

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563...

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

โครงการอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง...

โครงการอบต.สัญจรร่วมกับอ.ยิ้มเคลื่อนที่...

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน...

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม...

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาบ้านลันแต้หมู่ที่ 6 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์...
 
 
1 ก.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
18 ส.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัด...
14 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถ...
11 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปล...
10 ส.ค. 2563 ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ...
5 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
9 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพร...
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเท...
7 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายถนน สร.ถ.00-...
30 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไ...
28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร...
20 ส.ค. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
20 ส.ค. 2563 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
18 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
17 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
17 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Loading...
 
 
บัวแดง ปลูกง่ายกำไรงาม อาชีพใหม่เกษตรกรในพื้นที่ต.เทพรักษา
ภารกิจเร่งด่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งของอบต.เทพรักษา
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346839 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน