กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  รายงานการตรวจสอบ LPA     แบบประเมิน LPA ปี2561     การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย      
 
 
 


โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561 ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"เทพรักษาน้อยเกมส์"ครั้งที่ 7...


โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ...

โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์"ครั้งที่20 ...

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561 ...

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"เทพรักษาน้อยเกมส์"ครั้งที่ 7...

โครงการเพิ่มทักษะซักซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...

โครงรำลึกพระคุณขวัญข้าว ปี2561 ...

วันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ที่ลานที่ว่าการอำเภอสังขะ นายเรืองยศ ลิ้มนุกูลเจริญ นายอำเภอสังขะ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและประชาชน ร่วมวางพวงมาลาน้อมรำลึก 107 ปี วั...
 
 
10 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพร...
26 พ.ค. 2560 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา
26 พ.ค. 2560 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพรักษา
28 ต.ค. 2559 ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยผู้สูงงอายุ
21 ก.ย. 2559 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีง...
1 ม.ค. 2559 ตาราง จำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2559
20 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
10 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
9 ก.พ. 2560 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทับทิมสยาม 04 หมู่ที่ 10
26 ม.ค. 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านไพรพยัคฆ์ หมู่ท...
6 ม.ค. 2560 ประกาศกำหนดรคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 

 
ประวัติอบตเทพรักษา
พบกล้วยประหลาด
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 5946 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน