กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019     สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564      
 
 


ขั้นตอนการขอเข้าพื้นที่ เพื่อมากักตัว ในพื้นที่ตำบลเทพรักษา...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย...


ขั้นตอนการขอเข้าพื้นที่ เพื่อมากักตัว ในพื้นที่ตำบลเทพรักษา...

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2564...

โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอบต.เทพรักษา...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ...
 
 
19 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากสภาวะการระบาดข...
4 มิ.ย. 2564 ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์
24 พ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การรับโอนย้ายพนักงานส่วนต...
19 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
7 พ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็...
30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโดมครอบสนามกีฬาที่ทำการองค์ก...
17 มิ.ย. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด...
19 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ...
14 พ.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
21 เม.ย. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจั...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
12 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
จับปูใส่กระด้ง! งานแข่งขันกีฬาเทพรักษาน้อยเกมส์ | 25-12-63 | ตะลอนข่าว
สีสันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน | 26-12-63 | ตะลอนข่าว
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 511369 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน