กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง     ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง      
 
 
 


โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่ประชาชนในตำบลเทพารักษา ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี61...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก...


โครงการอบรมกฎหมายจราจรแก่ประชาชนในตำบลเทพารักษา ...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี61...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก...

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”...

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา...

โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ...

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ.2561...
 
 
20 ก.ย. 2561 แจ้งเตือนสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเ...
17 ส.ค. 2561 ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อม...
20 ก.ค. 2561 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
10 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพร...
26 พ.ค. 2560 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา
21 ก.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
21 ก.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
20 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
10 เม.ย. 2560 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง...
21 ก.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
29 มิ.ย. 2561 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียน...
17 พ.ค. 2561 ทดสอบระบบข่าวประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
ตะลอนข่าวเช้านี้ สุรินทร์ สีสันขบวนแห่แซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ | 08-10-61 | ตะลอนข่าวเช้านี้
ตบทรัพย์คนแก่ หลอกทำพิธีหาเลขเด็ด | 27-09-61 | ข่าวเช้าไทยรัฐ
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21830 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน