กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     1,2,3 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์)     4.ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ ด้านสาธารณภัย ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและระงับโรคติดต่อ      
 
 
 


โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการกักตัวของโรคโควิค -19...

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว...

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาและชุมชนตำบลเทพรักษา จัดจุดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 ...


โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการกักตัวของโรคโควิค -19...

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว...

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาและชุมชนตำบลเทพรักษา จัดจุดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 ...

การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2563 ...

ผู้ช่วยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของชุดพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์...

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563...
 
 
15 พ.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินก...
12 พ.ค. 2563 1,2,3 ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การขอลงทะเบียนและยื่น...
12 พ.ค. 2563 4.ประกาศ ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (การยื่นคำขอรับการช่วยเ...
12 พ.ค. 2563 5.ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ยื่นคำขอรับสิทธิ์อุดหนุนเพื่อ...
12 พ.ค. 2563 6.ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ยื่นคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสา...
12 พ.ค. 2563 7.ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน (ยื่นคำขอการรับเรื่องราวร้องทุ...
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเท...
7 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายถนน สร.ถ.00-...
30 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไ...
28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร...
26 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลา...
1 พ.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
1 พ.ค. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
20 เม.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
20 เม.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
15 เม.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Loading...
 
 
การปฏิบัติตัวช่วงเทศกาลสงกรานต์ #สงกรานต์ ๒๐๒๐ ๔ ไม่ ๓ ทำ
เทพรักษาร่วมใจต้านภัยโรคโควิด - 19
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 248445 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน