กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563     ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น     งานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563      
 
 
 


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม...

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาบ้านลันแต้หมู่ที่ 6 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์...

โครงการเทิดทูนสถาบัน สร้างความสมานฉันท์ของชาติ ปี2563...

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการกักตัวของโรคโควิค -19...


สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม...

ส่งเสริมการออกกำลังกาย ณ ลานกีฬาบ้านลันแต้หมู่ที่ 6 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์...

โครงการเทิดทูนสถาบัน สร้างความสมานฉันท์ของชาติ ปี2563...

โครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการกักตัวของโรคโควิค -19...

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว...

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019...

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาและชุมชนตำบลเทพรักษา จัดจุดบริการคัดกรองเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 ...

การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19...
 
 
5 ส.ค. 2563 ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
10 ก.ค. 2563 test
9 ก.ค. 2563 test
3 ก.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติก...
22 มิ.ย. 2563 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.เทพรัก...
22 มิ.ย. 2563 ช่องทางการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน
9 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองโน หมู่ที่ 9 บ้านตาแตรว ตำบลเทพร...
8 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเท...
7 เม.ย. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete รหัสสายถนน สร.ถ.00-...
30 มี.ค. 2563 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ 4,5 สายบ้านตาไ...
28 พ.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร...
18 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
17 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
17 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
16 มิ.ย. 2563 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Loading...
 
 
ภารกิจเร่งด่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งของอบต.เทพรักษา
วีดีโอนำเสนอ อบต.เทพรักษา
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 299441 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน