กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
  คูมือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา     ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง     ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง      
 
 


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอบต.เทพรักษา...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ...


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019...

เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอบต.เทพรักษา...

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ...

อบต.เทพรักษา จัดทำความสะอาดอาคารสำนักงานตามมาตการป้องกันเชื้อไวรัสโรโรน่า2019 ...

ึ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงรานต์ปี2564...

จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน...

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ "7 วันอันตราย" ประจำปี 2564...
 
 
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
7 พ.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็...
23 เม.ย. 2564 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน
23 เม.ย. 2564 ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
23 เม.ย. 2564 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ...
1 มี.ค. 2564 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร
14 พ.ค. 2564 ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ...
9 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้...
16 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านอ...
16 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete เส้นบ้านศาลา-บ้าน...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
29 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
12 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
12 มี.ค. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
23 ก.พ. 2564 ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่...
Loading...
 
 
จับปูใส่กระด้ง! งานแข่งขันกีฬาเทพรักษาน้อยเกมส์ | 25-12-63 | ตะลอนข่าว
สีสันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีในชุมชน | 26-12-63 | ตะลอนข่าว
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 468575 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน