กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 67
  3 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 65
  3 ต.ค. 2565    แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 65
  20 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 65
  8 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ชำระภาษีคุณภาพ ตามโครงการผู้ชำระภาษีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63
  17 มี.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 63
  1 มี.ค. 2565    แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) 64
  1 มี.ค. 2565    คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๑๐) 65
  24 ม.ค. 2565    บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 65
  24 ม.ค. 2565    บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790049 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน