กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2563    รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2563 50
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2563 36
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลดำเนินกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2563 36
  20 ม.ค. 2563    รายงานผลโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลเทพรักษา 60
  19 เม.ย. 2562    รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 68
  29 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 84
  31 ต.ค. 2561    รายงาน เรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี่งบประมาณ 2561 71
  3 ต.ค. 2561    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร 75
  22 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ 75
  10 เม.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 72

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 425041 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน