กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 63 - มีนาคม 2564) 13
  1 ต.ค. 2563    รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ พ.ศ. 2563 75
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี2563 62
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลดำเนินกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2563 62
  20 ม.ค. 2563    รายงานผลโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลเทพรักษา 86
  19 เม.ย. 2562    รายงานการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 93
  29 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2561 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 121
  31 ต.ค. 2561    รายงาน เรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี่งบประมาณ 2561 99
  3 ต.ค. 2561    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่/บุคลากร 98
  22 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ 101

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 468586 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน