กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 เม.ย. 2563    รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 55
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง หลักเกณสรรหาและคัดเลือก 48
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3ปี 61-63 56
  6 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร 54
  1 ต.ค. 2562    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ / พนักงานจ้าง 57
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหาส่วนตำบลเทพรักษา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 74
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2563 67
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันทุจริต 75
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 75
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 61

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426624 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน