กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  13 พ.ค. 2562    รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 41
  2 ม.ค. 2562    ประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณพนักงาน/พนักงานจ้าง 33
  29 ต.ค. 2561    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 42
  1 ต.ค. 2561    แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 33
  1 ต.ค. 2561    นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 37
  1 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 37
  18 เม.ย. 2561    การบริหารผลการปฏิบัติราชการ 94
  2 ต.ค. 2560    ระเบียบการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 96
  2 ต.ค. 2560    แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 92
  2 ต.ค. 2560    แบบใบขอยกเลิกวันลา 95

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 153966 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน