กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ต.ค. 2562    ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ / พนักงานจ้าง 11
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหาส่วนตำบลเทพรักษา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 17
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ.2563 13
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันทุจริต 13
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 10
  1 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 22
  1 ต.ค. 2562    นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 9
  1 ต.ค. 2562    นโยบายป้องกันการทุจริต (Anti-corruption policy) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 13
  1 ต.ค. 2562    แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 1
  1 ต.ค. 2562    แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา พ.ศ. 2561 - 2563 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 276207 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน