กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายเต็ม  สามสี  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

เบอร์มือถือ 081-067-2338

 
 
นายเรียบ  สุขล้น   นายเจ็ด  มีเหมาะ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

เบอร์มือถือ 061-583-1377

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

เบอร์มือถือ 085-656-9636

   
  นายสมสุข  บุตรนาค  
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

เบอร์มือถือ 087-247-3783

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488989 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน