กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายเต็ม  สามสี  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  
 
นายเรียบ  สุขล้น   นายเจ็ด  มีเหมาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
   
  นายสมสุข  บุตรนาค  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426598 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน