กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสมานพันธุ์ บุญนอง  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  
     
   
 

นายวันชัย สมยิ่ง

 

 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา

 
     
 

 
  นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง  
  เลขานุการสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  

 

 

 

นางจำเนียร แรงหาญ นายอนุสรณ์ ผาสุข นายกิตติพงศ์ จิตสะอาด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 3
     
นางสาวบานเย็น หิงงาม นายสมสุข บุตรนาค นางจิราพร โสภาผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 6 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 7
     
นายภิรมย์ คำงาม นายทินวัฒน์ บุญพร้อม นายจีรพงษ์ ทุนมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 10
     
 
นายวีระศักดิ์ อุ้มทรัพย์ นายบันหยัด เกตุศรี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา หมู่ที่ 13  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790098 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน