กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 66
  12 พ.ค. 2563    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญฯ สมัยที่2 ประจำปีพ.ศ.2563 62
  5 พ.ค. 2563    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.2563 66
  5 พ.ค. 2563    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปีพ.ศ.2563 64
  28 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 63
  21 ก.พ. 2563    ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563 64
  5 ก.พ. 2563    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 64
  26 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 66
  30 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 62
  21 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่3 63

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790053 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน