กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

 


   
  นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
  นางสาวจันทราวดี  เติมมี  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 
 

-ว่าง-   นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกียรติวงศ์พัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด   ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวบังอร  แอกทอง   -ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426616 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน