กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 

 


   
  นายวีระศักดิ์ จันทร์เพ็ง  
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์มือถือ 08-0327-4296

 
   
  นายธีรวัฒน์ สังข์โสม  
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์มือถือ  08-9280-3253

 
 

-ว่าง-   นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกียรติวงศ์พัฒนา
หัวหน้าสำนักปลัด  

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์มือถือ 08-9630-4071 

 
นางสาวบังอร  แอกทอง   -ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เบอร์มือถือ 08-0161-6166

  ผู้อำนวยการกองช่าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790070 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน