กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองช่าง
 

 


   
  นายศิริศักดิ์  สิทธิสกุลรัตน์  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายสมเจตน์  ยอดทอง  
  นายช่างโยธา  
 
นายเทวา  จารัตน์   นายมนเทียน  ไหมทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21834 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน