กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 สำนักปลัด
 

 


   
  นายปรีชา  ศรีนาคา  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นางสาววริษฐา  ดาวศรี นายอภิวัฒน์  จำนงค์ นายทศพัฒน์  โสธรพิทักษ์สุกล
นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
จ่าสิบเอกราชัน  โพธิ์ศิริ นางสาวชุติวา  สารีพวง พลอาสาสมัครสนั่น  นามวิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ นิติกร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอรวรรณ  ภูมิรินทร์ นายลี  เมียะแก้ว นางสาวกาญจนา  จันทร์ชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายนิวัตต์  จรจอม นายสนุก  บุตรนาค นายพีรพัฒน์  โสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป(ประจำรถน้ำอเนกประสงค์)
     
     
     
นายจตุพล  โสภา นายทองศูนย์  พรชู นายอม  ทองเต็ม
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21873 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน