กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 กองคลัง
 

 


   
  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกียรติวงศ์พัฒนา  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
นายวิโรจน์  อนุสกรสันต์ นายสาววรรณกร  จะเชิญรัมย์ -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
-ว่าง- นางสาวสุจิตรา  แสนคม นางสาวสุฬาวรรณ  อันมัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวโสภา  พลณรงค์ นางสาวนิภาพร  เอี่ยมสะอาด  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21857 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน