กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ย. 2565    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 65
  1 พ.ย. 2565    แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (พ.ศ. 2566-25670) 64
  7 เม.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศการติดตามและสรุปผลการดำเนินการติดตามแผนป้องกันทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบงบประมาณ 2565 64
  2 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2565 64
  25 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเทพรักษา เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( N0 Gife Policy) 63
  25 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเทพรักษา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 66
  25 ก.พ. 2565    คำปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น 62
  15 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเทพรักษา เรื่องแจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)ให้ใช้ต่อไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 64
  10 ม.ค. 2565    แจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 65
  29 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศการติดตามและสรุปผลการดำเนินการติดตามแผนป้องกันทุจริต (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบงบประมาณ 2564 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790073 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน