กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องประกาศการติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต 76
  21 เม.ย. 2563    การติดตามประมาณผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของค์องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6เดือน 58
  15 เม.ย. 2563    รายงานความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 58
  14 เม.ย. 2563    รายงานติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 68
  22 ต.ค. 2562    รายงานการติดตามและผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2562 82
  21 ต.ค. 2562    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีประมาณ พ.ศ.2563 55
  1 ต.ค. 2562    แผนป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา (พ.ศ. 2561-2564) 69
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 56
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 64
  27 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษษ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 426618 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน