กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 7 ต.ค. 2565

อบต.เทพรักษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย !!

(ผู้อ่าน 43 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2565

18 มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย"

(ผู้อ่าน 112 คน)

วันที่ 11 ม.ค. 2565

เยี่ยมบ้านผู้กักตัวโควิด19

(ผู้อ่าน 167 คน)

วันที่ 6 ต.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฎิทินการเลือกตั้ง

(ผู้อ่าน 199 คน)

วันที่ 7 มิ.ย. 2564

โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

(ผู้อ่าน 216 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2564

กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

(ผู้อ่าน 193 คน)

วันที่ 16 เม.ย. 2564

ึ7วันอันตรายช่วงเทศกาลสงรานต์ปี2564

(ผู้อ่าน 248 คน)

วันที่ 18 ม.ค. 2564

จิตอาสาพัฒนาห้วยเสน

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 30 ก.ย. 2563

กิจกรรมทำบุญสัญจร ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 247 คน)

วันที่ 29 ก.ย. 2563

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2563

(ผู้อ่าน 371 คน)

วันที่ 22 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2563

(ผู้อ่าน 324 คน)

วันที่ 11 ก.ย. 2563

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฏนตา ปี 2563

(ผู้อ่าน 291 คน)

วันที่ 9 ก.ย. 2563

โครงการอบรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(ผู้อ่าน 382 คน)

วันที่ 13 ส.ค. 2563

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

(ผู้อ่าน 266 คน)

วันที่ 21 เม.ย. 2563

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

(ผู้อ่าน 343 คน)

วันที่ 29 ส.ค. 2562

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 62

(ผู้อ่าน 255 คน)

วันที่ 19 มี.ค. 2562

ภาพกิจกรรมโครงการ วันท้องถิ่นไทย 18 มี.ค.62

(ผู้อ่าน 243 คน)

วันที่ 13 ก.พ. 2562

พิธีมอบบัตรอวยพรพระราชทานปีใหม่

(ผู้อ่าน 480 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

เยี่ยมผู้ป่วย TLC

(ผู้อ่าน 394 คน)

วันที่ 24 ม.ค. 2562

ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานภาคสนาม

(ผู้อ่าน 348 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

(ผู้อ่าน 410 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2562

โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา"

(ผู้อ่าน 261 คน)

วันที่ 14 ม.ค. 2562

วันเด็กแห่งชาติ

(ผู้อ่าน 361 คน)

วันที่ 30 ส.ค. 2561

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(ผู้อ่าน 596 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2561

กิจกรรมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

(ผู้อ่าน 424 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2561

เทศกาลเนื่องในวันเข้าพรรษา

(ผู้อ่าน 435 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2561

โครงการ อบต.สัญจรปี2561

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 31 มี.ค. 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานฯ ปี 2561

(ผู้อ่าน 430 คน)

วันที่ 7 มี.ค. 2561

ภาพกิจกรรมโครงการจัดเวทีประชาคมปี 61

(ผู้อ่าน 398 คน)

วันที่ 8 ก.ย. 2560

กิจกรรมโครงการ อบต.สัญจร

(ผู้อ่าน 421 คน)

วันที่ 24 ส.ค. 2560

โครงการคัดแยกขยะ

(ผู้อ่าน 567 คน)

วันที่ 3 เม.ย. 2560

ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 2 เม.ย.60

(ผู้อ่าน 436 คน)

วันที่ 8 ก.พ. 2560

ภาพกิจกรรมแสดงเจตจำนง

(ผู้อ่าน 273 คน)

No results found

เลื่อนลง