กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเทิดทูนสถาบันสร้างความสมานฉันท์ของชาติ


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าหญจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 61 พรรษา ณ โครงการทับทิมสยาม04