กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษาจัดโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตาให้คงอยู่งดงามสืบไป  จัดแสดงนิทรรศการเครื่องเซ่นไหว้สักการะในพิธีแซนโฎนตาเข้าร่วมขบวนแห่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขะ และสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นและชุมชน