กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ผู้ช่วยรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นำสิ่งของชุดพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


 

วันที่ 18 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น.ที่อาคารเอนกประสงค์ โครงการทับทิมสยาม 04 หมู่ที่10 บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้นำสิ่งของชุดเครื่องกันหนาวและยาพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04  รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง  เมื่อเดินทางมาถึงนายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายความเคารพพระรูปศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ รับมอบสิ่งของพระราชทาน แล้วมอบให้นายอำเภอสังขะ แล้วทำพิธีมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 500 ครัวเรือน

 นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรายงานถึงสภาพอากาศหนาว ในพื้นที่หมู่บ้านทับทิมสยาม 04 และหมู่บ้านใกล้เคียงว่า  ในพื้นที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สำหรับหมู่บ้านทับทิมสยาม 04 เป็นหมู่บ้านที่มี พื้นที่ติดกับเทือกเขาพนมดงรักจึงทำให้อากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น ของจังหวัดสุรินทร์ มีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 13 ถึง 17 องศาเซลเชียส ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความ เป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากการขาดแคลน เครื่องกันหนาว หลังจากนั้นนายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ได้ อัญเชิญพระกระแส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยในพสกนิกรของพระองค์ จากการที่พ่อแม่พี่น้องบ้านทับทิมสยาม 04 และหมู่บ้านใกล้เคียงทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความทราบถึงศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พระองค์ทรงมีความห่วงใย ในทุกข์สุขของพ่อแม่พี่น้อง และทรงมีดำรัส ให้นายบัญชา เตชะสกุล ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะนำสิ่งของพระราชทานมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ให้แก่พสกนิกร ผู้ที่ได้รับพระราชทานสิ่งของชุดเครื่องกันหนาวและยาพระราชทาน ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก/////////////