กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย 61


ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา  อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นายเต็ม สามสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับปฐมวัย จำนวน 128 คน สำหรับการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยภายในงานยังมีการจัดซุ้มไว้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีจำนวน 5 แห่ง โดยประดับและใช้แนวคิดที่สร้างสรรค์และสวยงาม คล้ายบรรยากาศการรับปริญญาของผู้ใหญ่ที่จบปริญญาตรีหรือปริญญาโทอีกด้วย