กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดการแข่งกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์" ครั้งที่ ๒๐


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส์” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาพรามและสนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งเสริมการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ