กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.เทพรักษาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน !!


อบต.เทพรักษาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน !!
 
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางสาวศิรินภา พัวพัฒนโชติ นายก อบต.เทพรักษา เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้มีภูมิคุ้มกันด้านป้องกันและห่างไกล ภัยยาเสพติด เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ป้องกัน และระวังภัยยาเสพติด สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้น ไปจากชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ////////////////////
#อบต.เทพรักษา