กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 71
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 70
  29 ก.ย. 2565    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 70
  29 ก.ย. 2565    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 70
  26 ก.ย. 2565    ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งที่ 4 /2565 70
  26 ก.ย. 2565    ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลเทพรักษา เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือครั้งที่ 1/2566 70
  20 ก.ย. 2565    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 64
  31 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 62
  30 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 63
  25 ส.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 64

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790094 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน