กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน 3
  1 เม.ย. 2563    ประกาศ เรื่องรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 4
  30 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 3
  23 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 101
  13 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 89
  13 มี.ค. 2563    ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8
  20 ก.พ. 2563    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 394
  13 ก.พ. 2563    การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 44
  12 ก.พ. 2563    ประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 41
  27 ม.ค. 2563    ประกาศ เรื่องการสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา 231

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 201790 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน