กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ก.ย. 2563    ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 50
  18 ส.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 52
  14 ส.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 68
  11 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" 8
  10 ส.ค. 2563    ประกาศ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำ พ.ศ.2563 11
  5 ส.ค. 2563    ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 87
  10 ก.ค. 2563    test 27
  9 ก.ค. 2563    test 22
  3 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ 22
  22 มิ.ย. 2563    ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อบต.เทพรักษา 57

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 346877 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน