กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 ธ.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 13
  11 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 30
  16 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 44
  3 ต.ค. 2562    อบต.เทพรักษา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์" ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 55
  2 ต.ค. 2562    ประกาศ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 39
  1 ต.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 31
  22 ก.ค. 2562    ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 43
  8 พ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 166
  8 พ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 101
  1 มี.ค. 2562    เปิดบริการประชาชนช่างพักเที่ยง 13

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 170725 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน