กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 TurkHacks
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.ย. 2561    แจ้งเตือนสิทธิ์ของผู้ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิด 22
  17 ส.ค. 2561    ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 62
  20 ก.ค. 2561    โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 38
  29 มิ.ย. 2561    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง การกำหนดราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 39
  10 เม.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "เทพรักษาน้อยเกมส์" ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 81
  26 พ.ค. 2560    ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลเทพรักษา 102
  26 พ.ค. 2560    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพรักษา 62
  28 ต.ค. 2559    ประกาศใช้คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยผู้สูงงอายุ 41
  21 ก.ย. 2559    ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 42
  1 ม.ค. 2559    ตาราง จำนวนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2559 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 21898 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน