กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 เม.ย. 2565    คู่มือ การปฏิบัติ พรบความรับผิดทางละเมิดของ จนท พ.ศ.2539 26
  1 ต.ค. 2564    คู่มือ การปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 22
  1 ต.ค. 2564    คู่มือ การพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 11
  1 ต.ค. 2564    คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ 11
  22 ต.ค. 2561    แบบขึ้นทะเบียนผู้พิการ 62 116
  22 ต.ค. 2561    แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปีงบ 63 120
  18 พ.ค. 2561    คู่มือ การปฏิบัติงานจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ และคำชมเชย 135
  1 พ.ค. 2561    คู่มือประชาชน ฉบับ อบต.เทพรักษา 137
  2 ต.ค. 2560    คู่มือ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ 121
  2 ต.ค. 2560    คู่มือ การปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเบาสาธารณภัย 121
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 666281 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน