กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 468577 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน