กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
E-Service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน

แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
(Scan Qr code นี้เพื่อลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ)

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 360932 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน