กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
    รายละเอียดข่าว :

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 112 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (ประมูลวาจา) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวาลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา นั้น

     ผลการประมูลดังกล่าว ปรากฏว่า ผู้ที่เสนอราคาประมูลสูงสุด ได้แก่ นายยุทธพงษ์ ทองงาม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 31,000.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

                                     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 864470 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน