กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก
กระดานเสวนา
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
    รายละเอียดข่าว :

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๔๖,๐๐๐.๐๗ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสี่หมื่นหกพันบาทเจ็ดสตางค์) งบประมาณ ๗,๖๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ : ประกาศ อบต.เทพรักษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลันแต้ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
 
เอกสารประกวดราคาจ้าง
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 790092 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน