กองการศึกษา
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ :www.thepruksa.go.th
 
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    รายละเอียดข่าว :

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

                   

 ส่วนที่ 1  
 (คำแถลงงบประมาณ)
 (รายได้จัดเก็บ)
 (จ่ายจากงบประมาณ)
 ส่วนที่ 2
 (หลักการและเหตุผล)
 (รายจ่ายตามแผนงานฯ)
 (อนุมัติ/เห็นชอบ)
 (รายงานประการรายรับ)
 (รายงานรายละเอียดรายได้จัดเก็บ)
 (รายงานประมาณการรายจ่าย)
 (รายละเอียดแยกตามแผนงาน)
 (แบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย)
 (แบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน)
 บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่๓ (ครั้งที่ ๑ )
 บันทึกรายงานการประชุมสามัญ สมัยที่๓ (ครั้งที่ ๒ )
 (หนังสืออนุมัติข้อบัญญัติ)
    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 112152 คน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน